Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pałace i dworki jako ślady polskości na Wołyniu

Niezwykła historia tych ziem przeplatana jest wielkimi oraz wspaniałymi momentami z tragizmem nierozerwalnie związanym z historią Polski. Stąd pochodzą największe rody magnackie, m.in. Ostrogskich, Czetwertyńskich, Czartoryskich, Sanguszków, Wiśniowieckich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Jabłonowskich, Nieświeckich… I jak cała Rzeczpospolita, tak i oni korzenie swe mieli w różnych miejscach. Jedni byli Rusinami, kolejni Litwinami, a jeszcze inni to szlachta polska. Łączyło ich jedno – byli fundatorami najwspanialszych zabytków na terenach I Rzeczpospolitej. Zamki, pałace, kościoły, cerkwie będące architektonicznymi perłami porastały Wołyń, tworząc z niego jedną z najpiękniejszych krain Rzeczpospolitej. Z równie piękną, jak i tragiczną historią. Straszliwe najazdy tatarskie, wojny z kozakami pustoszyły dwory, chutory, kościoły do końca XVII wieku. Rusyfikacja podczas rozbiorów połączona z likwidacją zakonów, parafii i kościołów zmieniła Wołyń na zawsze. Okrucieństw I i II wojny światowej oraz rzezi wołyńskiej nie przeżyła większość Polaków na tym terenie, podobnie jak zabytkowe pałace i szlacheckie dwory.

Książka Pałace i dworki jako ślady polskości na Wołyniu jest pokłosiem wieloletniej działalności autorów na rzecz zachowania pamięci o historii, kulturze i tradycji dawnych kresów RP, wieloletniej pracy na rzecz mieszkających tam Polaków. To także efekt poszukiwań i wypraw, podczas których zbierano materiał ilustracyjny i opisowy o dawnych wydarzeniach na Wołyniu.

Autorzy

Maciej Kułak
Mariia Fenko
Piotr Olszówka

Fotografie

Mariia Fenko
Maciej Kułak
Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Wydawca

© 2023 Fundacja Wspierania Myśli Polskiej, Warszawa 

ISBN 978-83-963994-2-7

© All Rights Reserved – Fundacja Wspierania Myśli Polskiej 2024